Tag Archives: bor

Preporuka gnojidbe: Vinova loza (5/2017)
Primjena biostimulatora Delfan Plus i gnojiva sa borom za dobru cvatnju vinove loze

U slijedećih 5-10 dana većina sorata vinove loze ulazi u fazu pripreme za cvatnju. Kako bi cvatnja vinove loze prošla uspiješno i bez stresnih uvjeta (pad temperature, vjetar, kiša, koji mogu negativno utjecati na cvatnju i oplodnju) preporuča se u fazi pripreme vinove loze za cvatnju koristiti kombinaciju biostimulatora (DELFAN PLUS) i visokokoncentriranog gnojiva na… Read More »

Preporuka gnojidbe: Jabuka, listopad 2014
Jesenska folijarna gnojidba cinkom, borom i dušikom, za visoki rod slijedeće vegetacije

JESENSKA FOLIJARNA GNOJIDBA JABUKE Nakon završetka berbe plodova pravo je vrijeme za jesensku folijarnu gnojidbu jabuke mikroelementima borom i cinkom, koji su važni za otpornost pupova na niske temperature i bolji porast vegetacije na početku slijedeće vegetacije (cink) i bolju cvatnju (bor). Primjena posebno formuliranog dušika (Time Life N; dušik sa produženim djelovanjem) omogućava brz… Read More »

Gnojiva na bazi bora
Osnovne karakteristike gnojiva na bazi bora i preporuke za gnojidbu borom

Bor je važan elemement u ishrani poljoprivrednih kultura. Osnovna uloga bora je transport ugljikohidrata iz lista u plodove, sinteza ugljikohidrata te pravilno odvijanje cvatnje i oplodnje. Nedvojbeno, drvenaste kulture (vinova loza, masline, jabuka i dr.) prilikom primjene bora imaju bolju cvatnju i oplodnju, te značajno više šećera u plodovima u trenutku tehnološke zrelosti plodova. Isto… Read More »

Jesenska gnojidba drvenastih kultura borom

Jesenska gnojidba drvenastih kultura bornim gnojivima (vinova loza, maslina, lješnjak i ostale drvenaste kulture) vrlo je važan tehnološki zahvat, ali se kod nas vrlo rijetko primjenjuje. U jesenskoj gnojidbi borom primjenjuje se bor u praškastom obliku (Foliarel B 21% bora) koji se izvrsno i jednostavno mješa sa granuliranim NPK gnojivima koji se standardno koriste u… Read More »

Foliarel 21% B

FOLIAREL 21% B je borno gnojivo u praškastom obliku koji sadrži bor u obliku Na-borata. Koristi se za gnojdibu u tlo, preko lista (folijarna gnojdba) te u sustavima fertirigcije. Bor je važan element u metabolizmu biljaka, naročito u procesima oplodnje te sinteze i nakupljanja šečera, te rastu i dijeljnju stanica. Stoga je upotreba bora vrlo… Read More »

Boramin Ca
Koncentrirano kalcijevo gnojivo sa borom i slobodnim aminokiselinama

BORAMIN Ca  je posebno formulirano tekuće kalcijevo gnojivo uz dodatak bora, namjenjeno za folijarnu gnojidbu i primjenu u sustavima fertirigacije. Posebnost gnojiva Boramin Ca je dodatak L-alfa-aminokiselina u količini od 6,5%, koje su posebno učinkovite u usvajanju i translokaciji kalcija kroz biljku i plodove. Zbog visokog sadržaka kalcija, te L-alfa-aminokiselina, primjenom gnojiva Boramin Ca, značajno… Read More »

Uspješna oplodnja maslina uz pomoć OLEAFILL-a

Neredovita rodnost maslina, posebno nekih domaćih sorata, kod nas je uvriježena kao sasvim normalna pojava, i to je samo predrasuda. Druga polovica svibnja i početak lipnja, vrijeme je pune cvatnje maslina. To je period u kojem procjenjujemo, hoće li maslina roditi, ili neće? Zato priželjkujemo suha vremena i blage povjetarce, a nikako kišu i južinu,… Read More »

Biogeni elementi – mikroelementi

Nakon serije članaka na temu makroelementa (dušik, fosfor i kalij) krećemo sa pisanjem na temu mikroelemenata. Prije nego krene priča o pojedinom mikroelementu, najprije trebamo definirati što je to biogeni element? Elementi koji su neophodni za rast i razvoj biljaka su biogeni ili esencijalni te korisni elementi. Daljnja podjela dijeli esencijalne elemente na makroelemente i… Read More »

Makro i mikro elementi

Da bi bolje razumjeli, a samim time i proveli gnojidbu, riječ-dvije o dva vrlo česta termina; makro i mikro elementi. Osnovna razlika je u količini pojedinog biogenog elementa koji je potreban biljkama. Ukoiko se radi o većoj količini koje biljka zahtjeva tijekom svog životnog ciklusa, govorimo o makroelementima, odnosno ako biljka zahtjeva biogene elemente u… Read More »