Tag Archives: cink

Folijarna gnojidba ljeske mikroelementima nakon berbe plodova
Zašto je folijarna gnojidba ljeske nakon berbe važna za visoku rodnost slijedeće sezone

Nakon završetka berbe plodova, krajem ljeta, pravo je vrijeme za JESENSKU FOLIJARNU GNOJIDBU LJESKE. Naime, ljeska je specifična voćarska kultura koja ima poseban ciklus cvatnje i oplodnje, koje počinje već krajem ljeta, kada počinje rast i razvoj muških resa. A kasnije, se nastavlja sa otvaranjem ženskih cvijetova. Uslijed nedostataka mikroelemenata nakon berbe (jer se dio… Read More »

Preporuka gnojidbe: Jabuka, listopad 2014
Jesenska folijarna gnojidba cinkom, borom i dušikom, za visoki rod slijedeće vegetacije

JESENSKA FOLIJARNA GNOJIDBA JABUKE Nakon završetka berbe plodova pravo je vrijeme za jesensku folijarnu gnojidbu jabuke mikroelementima borom i cinkom, koji su važni za otpornost pupova na niske temperature i bolji porast vegetacije na početku slijedeće vegetacije (cink) i bolju cvatnju (bor). Primjena posebno formuliranog dušika (Time Life N; dušik sa produženim djelovanjem) omogućava brz… Read More »

Preporuka gnojidbe: Uljana repica (listopad, 2014)
Primjena gnojiva Tradecorp Zn za snažan razvoj uljane repice i veću otpornost

POSEBAN JESENSKI FOLIJARNI TRETMAN ULJANE REPICE Gnojivo TRADECORP Zn sadrži visoku količinu cinka (14% Zn), koji je glavni element sinteze prirodnog hormona rasta auxina, te potiče snažan razvoj korijena uljane repice (BOLJE USVAJANJE HRANIVA IZ TLA). Isto tako, cink (Zn) je važan element za jačanje otpornosti uljane repice na nepovoljne agroekološke čimbenike u jesensko-zimskom periodu… Read More »

Tradecorp Zn
Mikrogranulirano gnojivo na bazi Zn-helata; 14,0% cinka (Zn)

TRADECORP Zn je visoko koncentrirano gnojivo na bazi cinka, gdje je sav cink u obliku Zn-helata. Gnojivo je posebno formulirano za učinkovitu folijarnu gnojidbu, fertirigaciju i sustave natapanja. Učinkovit i brz način spriječavanja i korekcije nedostataka cinka, zbog nedostatka cinka u tlu i zbog povećane potrebe kulture za cinkom. Visokoučinovito gnojivo koje radi dodatka za… Read More »

Dinamika cinka u listu vinove loze na karbonatnim tlima (1. dio)

Sažetak Vizualni simptomi nedostatka cinka najčešće se manifestiraju u vidu kloroza i nekroza koje su, među ostalim, vjerojatno posljedica viška fiziološki aktivnog vapna u tlu te neprikladnog odabira podloge. Cilj istraživanja bio je utvrditi hoće li folijarna gnojidba cinkom dovesti do smanjenja kloroze, a provedena je na području vinogradarske podregije Plešivica tijekom 2006. godine na… Read More »

Cink (Zn) – 2. dio

Fiziološka uloga cinka Cink se u velikim količinama taloži u korijenu prilikom obilne gnojidbe putem tla te se sporo translocira prema ostalim djelovima biljke (Mengel i Kikby, 1987). ion bakra značajno ometa translokaciju iona cinka u biljci. Cink je esencijalni biljni hranivi element, s vrlo opsežnom i značajnom ulogom. Cink je također uključen u metabolizam… Read More »

Cink (Zn) – 1. dio

CINK (Zn) U TLU Prosječno se u tlu nalazi 10-300 mg kg-1 ukupnog Zn (Mengel i Kirkby, 1987) Biljka ga iz tla usvaja u različitim kationskim oblicima (Zn2+, ZnCl+, [Zn(NH3)4]2+, Zn(OH)+) ili kao Zn-helate Na karbonatnim tlima, vrlo je mala količina topivog cinka (Zn2+) koji biljka može usvojiti Niska temperatura tla i visoke količine fosfora… Read More »

Maxflow – linija gnojiva Tradecorp

MAXFLOW je inovativna linija folijarnih gnojva tvornice Tradecorp, koja se odlikuje slijedećim tehnološkim svojstvima, važnim za učinkovitu folijarnu gnojidbu poljoprivrednih kultura: MAXimalna koncentracija gnojiva (1 lit. gnojiva – od 1,6-1,7 kg; bez premca na tržištu) Folijarna gnojiva MAXFLOW ne sadrže kloride i nitrate; proizvedena na bazi sirovina maximlane čistoće Bez ostataka teških metala Gnojiva MAXFLOW… Read More »

Važnost cinka u gnojidbi kukuruza (III. dio)

Dinamika cinka u poljoprivrednim tlima u Hrvatskoj Zasad ne postoje istraživnaja o gnojidbi cinkom u proizvodnji kukuruza u Hrvatskoj (Izvor: Hrvatska znanstvena bibliografija; http://bib.irb.hr). Dosadašnji radovi su uglavnom cink tretirali kao teški metal i zagađivač u agroekološkom sustavu (Bukvić 1996, Čoga 2000, Čoga i sur., 2001, Romić M. i Romić D., 2003). Na osnovi predhodno… Read More »

Važnost cinka u gnojidbi kukuruza (II. dio)

Praktični aspekti gnojidbe cinkom  u proizvodnji kukuruza Nedostatak cinka je posebno izražen problem u tzv. “kukuruznom” pojasu u SAD (Fluid Journal, 1994). Stoga je u “kukuruznom” pojasu gnojidba cinkom redovni tehnološki zahvat u proizvodnji kukuruza. Slika 1. Utjecaj gnojidbe fosforom i cinkom na prinos kukuruza (Fluid Journal, 1994) (1) Gnojidba je obavljena sa tekućim gnojivom… Read More »

Važnost cinka u gnojidbi kukuruza (I. dio)

Cink u tlu je porijeklom iz primarnih i sekundarnih minerala. Kiseli minerali (granit, gnajs) sadrže manje količine cinka, dok alkalni minerali (bazalt) sadrže znatno veće količine cinka. Prosječan sadržaj cinka u tlu iznosi 5-25 mg/kg tla. Biljke ga usvajaju kao kation Zn2+ i ZnOH+ te kao Zn-helat, dok se u biljci uvijek nalazi u kationskom… Read More »

Agrozin 9L Complex

AGROZIN 9L Complex  je posebno formulirano tekuće gnojivo sa cinkom (Zn) gdje je cink vezan na organski kompleks,  namjenjeno za folijarnu gnojidbu velikog broja poljoprivrednih kultura, posebno ratarskih kultura (pšenica, kukuruz, krumpir i dr.), vinove loze, voćarskih kultura (jabuka) te povrća.  Gnojivo sadrži visoki postotak cinka (Zn). Osim za folijarnu gnojidbu, AGROZIN 9L Complex  može… Read More »

Dinamika teških metala u tlu u intenzivnom uzgoju jabuka u agroekološkim prilikama donjeg Međimurja

U sustavu tlo-voda danas je sve aktualniji problem sadržaja teških metala. Sve intenzivnija primjena mineralnih gnojiva, te sredstava za zaštitu bilja koja sadrže Cu i Zn u voćarskoj proizvodnji narušavaju prirodnu ravnotežu teških metala u tlu, omogućavajući time njihov ulazak u lanac animalne i humane ishrane, preko biljke ili vode za piće. U razdoblju istraživanja… Read More »

Biogeni elementi – mikroelementi

Nakon serije članaka na temu makroelementa (dušik, fosfor i kalij) krećemo sa pisanjem na temu mikroelemenata. Prije nego krene priča o pojedinom mikroelementu, najprije trebamo definirati što je to biogeni element? Elementi koji su neophodni za rast i razvoj biljaka su biogeni ili esencijalni te korisni elementi. Daljnja podjela dijeli esencijalne elemente na makroelemente i… Read More »

Makro i mikro elementi

Da bi bolje razumjeli, a samim time i proveli gnojidbu, riječ-dvije o dva vrlo česta termina; makro i mikro elementi. Osnovna razlika je u količini pojedinog biogenog elementa koji je potreban biljkama. Ukoiko se radi o većoj količini koje biljka zahtjeva tijekom svog životnog ciklusa, govorimo o makroelementima, odnosno ako biljka zahtjeva biogene elemente u… Read More »

Microphos

Posebno formulirano, granulirano mineralno gnojivo, sa snažnim starter učinkom, sa visokom količinom fosfora uz dodatak cinka i mangana (NP 10:46 + mikroelementi; cink i mangan). Primjenjuje se u «lokaliziranoj» gnojidbi, u fazi presađivanja ili sijanja kulture. Fosfor je prisutan u obliku koji se potpuno i brzo asimilira u sustav korijena, za koji je umjerena količina… Read More »