Tag Archives: dušik

19. proljetni međunarodni Bjelovarski sajam
Sajam poljoprivrede i mehanizacije

U skladu sa dugogodišnjom tradicijom sajamskih priredbi i ove godine održati će se 19. proljetni međunarodni Bjelovarski sajam, poljoprivrede i poljoprivredne mehanizacije. Tvrtka Agro Expert d.o.o. na sjamu izlaže zajedno sa tvrtkom Kokot Agro d.o.o. iz Jastrebarskog (www.kokot-agro.hr). Na sjamu će biti predstavljeni proizvodi iz ponude gnojiva tvrtke Tradecorp, sa posebnim naglaskom na tehnologiju primjene… Read More »

Salata – simptomi nedostataka makroelemenata
Nedostatak dušika (N), fosfora (P), kalija (K) i kalcija (Ca) kod uzgoja salate

Zelena salata je povrtna kutlura koja se u Hrvatskoj uzgaja gotovo tijekom cijele godine. Salata ima skromne potrebe za toplinom i svjetlošću, što je čini idealnom za uzgoj u staklenicima i plastenicima tijekom jeseni, zime i ranog proljeća. Kako se radi o kulturi s kratkim razdobljem vegetacije (55-65 dana) moguć je uzgoj 2-3 usjeva u jednom… Read More »

Utjecaj gnojidbe na prinos i kvalitetu jabuka u Hrvatskoj
Pregled VIP projekta; nositelj prof. dr.sc. Tomislav Ćosić, Agronomski fakultet Zagreb

U nastavku članka daje se pregled istraživačkog projekta “Utjecaj gnojdibe na prinos i kvalitetu jabuka u Hrvatskoj”, u sklopu tzv. VIP (Vijeće za Istraživanje u Poljoprivredi) koji je proveden u razbodblju 3/2000-10/2005. godine pod vodstvom prof. dr.sc. Tomislava Ćosića, sa Zavoda za Ishranu bilja na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. ******* Tema istraživanja Uravnotežena ishrana jabuka,… Read More »

ATS – amonij-tiosulfat
Tekuće dušično gnojivo sa visokom količinom sumpora

  ATS je specijalno formulirano tekuće gnojivo na bazi amonij-tiosulfata, potpuno vodotopivo, te se koristi za gnojidbu svih poljoprivrednih kultura. Može se koristiti za folijarnu gnojidbu, te u sustavima fertirigacije svih poljoprivrednih kultura. Posebno se preporuča u folijarnoj gnojidbi pšenice, kukuruza, krumpira i vinove loze (bijele sorte), te za prorijeđivanje cvijetova jabuke i folijarnu gnojidbu… Read More »

Calitech

CALITECH je posebno formulirano gnojivo sa visokim sadržajem dušika i kalcija, uz dodatak magnezija i sa mikroelementima u helatnom EDTA obliku, sa inovativnom “FLOW-GEL” tehnologijom. Zahvaljujući tehnološkim prednostima “flow-gel” tehnologije, gnojivo Calitech uspiješno se primjenjuje u folijarnoj gnojidbi te u sustavima fertirigacije.  Gnojivo je namjenjeno za primjenu na svim poljoprivrednim kulturama, od kojih se posebno ističu… Read More »

Utjecaj različite gnojidbe dušikom i vrste malča na rast i prinos lubenica

Cilj ovog istraživanja bio je unaprijediti tehnologiju proizvodnje lubenice utvrđivanjem utjecaja: različite razine dušične gnojidbe i vrste malča na vegetativni rast i prinos lubenica. Malč je imao značajniji utjecaj na rast i prinos od razine dušične gnojidbe. Veći broj vriježa, 25 dana nakon sadnje, te duže vriježe 40 dana od sadnje, zabilježene su kod biljka… Read More »

Folur

FOLUR  je posebno formulirano dušično gnojivo namjenjeno za folijarnu gnojidbu. Gnojivo je posebna formulirana vodena otopine UREE, koje ne sadrži biuret (max. 0,05%, pri čemu se razlikuje od granulirane UREE koja sadrži oko 1% biureta). Isto tako, Folur ne sadrži niti amonijak, pa je potpuno netoksičan prilikom folijarne gnojdibe. Na tržište dolazi u pakiranjima od… Read More »

Prinos graška u zavisnosti od roka sjetve, sklopa i gnojidbe dušikom

Grašak je izvanredna bjelančevinasta kultura (sadrži 20-37% bjelančevina, a koristi se u ishrani ljudi, životinja te kao zelena gnojidba. Postavljena je hipoteza da će jari krmni grašak za proizvodnju zrna (kultivar Sobel) različito reagirati na rok sjetve, sklop (840.000 i 1.250.000 biljaka/ha) i gnojidbu dušikom (0 i 60 kg/ha). Istraživanja su obavljena tijekom 1997. i… Read More »

Utjecaj gnojidbe dušikom na prirod jabuka Golden Delicious

Uravnotežena ishrana jabuka, definirana vremenski i količinom, je polaznica uspješne proizvodnje jabuka kako glede količine tako i kakvoće ploda. Određivanje optimalne gnojidbe jabuka spada u osnovne agrotehničke mjere bez kojih je proizvodnja, a i kakvoća ploda jabuka bitno smanjena. Gnojidba jabuka, vodeće voćne vrste u Hrvatskoj, do sada je sporadično istraživana, i to uglavnom u… Read More »

Biljno hranidbeni kapacitet tala Vranskog polja

Kontrola plodnosti tla kao prvi korak u ostvarenju cilja optimalne i harmonične ishranjenosti povrćarskih kultura provedena je na cca 700 ha otvorenih površina «Vrana» d.o.o. tijekom 2004. godine, na četiri lokaliteta: Jankolovica, Jasen, Sokoluša i Tinj (550, 106, 30 i 44 ha), te na 6 ha stakleničke proizvodnje. Cilj provedenih istraživanja je bio utvrditi kemijska… Read More »

Dušik u trsu vinove loze

 Biljka usvaja dušik u dva oblika, kao NO3– i NH4+ ion, te kao molekulu UREE Vrijednost pH tla igra ključnu ulogu u usvajanju dušičnih iona iz otopine tla Nakon usvajanja djelovanjem enzima ureaze dolazi do brze hidrolize molekule uree, koju biljka tada može uključiti u svoj metabolizam —– Količina dušika  u biljci iznosi 2-4% N… Read More »

Petrokemija – odgovor na potrošnju gnojiva

Kako je na portalu prenešen članak o prekomjernoj potrošnji mineralnih gnojiva u Hrvatskoj, a u kojem se spominje tvornica Petrokemija, u cilju korektnog izvještavanja prenosim i odgovor Petrokemije na navedeni članak (cijeli članak je objavljen na www.poslovni.hr):   Petrokemija: Ispod smo razine EU po potrošnji mineralnih gnojiva Kutinska Petrokemija reagirala je na članak “Prekomjerna potrošnja… Read More »

Basacote Plus – gnojidba sa produženim učinkom

Linija BASACOTE PLUS gnojiva sastavljena je od posebno formuliranih gnojiva (u obliku granula ili tableta) za gnojidbu svih poljoprivrednih kultura, sa izraženim produženim učinkom ishrane u tlu, od 3 pa sve do 12 mjeseci. Linija je sastavljena od širokog spektra različitih formulacija. Gnojiva se dobivaju iz sirovina visoke čistoće, koje osiguravaju odličan i potpun učinak… Read More »

Basfoliar – folijarna gnojiva

Linija BASFOLIAR gnojiva za folijarnu gnojidbu primjenjuju se za kulture na otvorenome (drvenaste kulture, povrće) te u zaštićenim prostorima. Linija je sastavljena od širokog spektra različitih formulacija. Gnojiva se dobivaju iz sirovina visoke čistoće, koje osiguravaju odličnu i potpunu vodotopivost, bez taloga i začepljenja dizni na prskalicama. Posebni omjeri u kombinaciji različitih elemenata omogućuju zadovoljavanje… Read More »

Nitratna direktiva – prekomjerna potrošnja gnojiva?

Nešto smrdi u državi Hrvatskoj… U Poslovnom denevniku, 3. rujna 2012 objavljen je članak naslova: Prekomjerna potrošnja gnojiva stajat će nas poljoprivrednih potpora (Cijeli članak) u kojem se jasno iznose činjenice o prekomjernoj potrošnji gnojiva u Hrvatskoj, po kojem od nas više troše samo Nizozemci i Belgijanci. Činjenice: Po potrošnji mineralnih gnojiva (po jedinici površine)… Read More »

Nitratna direktiva – problemi (I)

Ulaskom u EU, u srpnju slijedeće godine (2013) Hrvatska postaje obaveznik provođenja tzv. Nitratne direktive (Direktiva br. 91/676/EEZ), propisa i obaveze koja značajno ograničava upotrebu dušičnih gnojiva na poljoprivrednim površinama. U početku je ograničenje upotrebe limitirano na 210 kg/ha čistog N (bez obzira na izvor; mineralna ili organska gnojiva) dok će se nakon perioda prilagodbe… Read More »

Novatec Classic 12-8-16

NOVATEC CLASSIC 12-8-16 – visokokvalitetno NPK gnojivo sa inhibitorom nitrifikacije i produženim djelovanjem u tlu, proizvod NET tehnologije. NOVATEC CLASSIC 12-8-16 je posebno formulirano mineralno gnojivo karaktersitične ljubičaste boje za gnojidbu različitih poljoprivrednih kultura. Posebnost linije NovaTec gnojiva je sadržaj inhibitora nitrifikacije 3,4 DMPP koji omogućava produženo djelovanje gnojiva u ishrani biljaka dušikom. 3,4 DMPP… Read More »

Novatec Classic 12-8-16; novo Compo gnojivo

NOVATEC CLASSIC 12-8-6 je novo kompleksno mineralno gnojivo u obliku granula, karakterstične plave boje, sa posebno formuliranim dušikom (sa inhibitorom nitrifikacije 3,4 DMPP) i vodotopivim fosforom. Idealno gnojivo za predsjetvenu pripremu tla, te prihranu različitih poljoprivrednih kultura. Za postizanje zadovoljavajućih prinosa poljoprivrednih kutlura, potrebno je gnojidbu provesti pravoremeno i sa odgovarajućim količinama i omjerima pojedinih… Read More »