Tag Archives: folijarna gnojidba

Tital
Tekuće gnojivo sa posebnim elementom titanom (Ti)

TITAL je posebno formulirano tekuće gnojivo, na bazi otopine Mg-sulfata sa dodatkom posebnog elementa titana (Ti). Zbog dodatka posebnog elementa titana (Ti), gnojivo TITAL se posebno preporuča za bolju cvatnju i oplodnju svih poljoprivrednih kultura, posebice masline, vinove loze, rajčice, krastavaca i ostalih kultura. Posebna fiziološka uloga titana (Ti) uočljiva je na boljem usvajanju svih… Read More »

Folijarna gnojidba vinove loze
Prezentacija o učinku folijarne gnojidbe vinove loze, Sabatina 2015. godina

Prezentacija o učinku folijarne gnojidbe vinove loze, preparatima Delfan Plus (biostimulator), Folur N (tekuće otopina dušika bez amonijaka i biureta) i Final K (kalijevo tekuće gnojivo, visoke koncentracije) tijekom primjene u vinogradima na otoku Braču (Nerežišća i Bol) tijekom ljeta 2015. godine. Predavanje je održano na skupu vinonogradara i vinara Dalmacije, Sabatina 2015., u Tučepima… Read More »

Folijarna gnojidba maslina
Zašto je folijarna gnojdiba maslina važna tijekom ljetnog sušnog perioda

Uzgoj maslina u jadranskom (prioblanom) području Hrvatske vrlo je značajna grana poljoprivredne proizvodnje, naročito za manja obiteljska gospodarstva (prema podacima koje navodi V. Šimonović, 2013, u Hrvatskoj se 45.000 obiteljskih domaćinstava bavi uzgojem maslina, tj. 96% proizvodnje nalazi se na obiteljskim gospodarstvima). Stoga je maslinarska proizvodnja vrlo važna i u socijalnom kontekstu, jer se zbog… Read More »

Gnojivo Oleafill – iskustva maslinara

Prenosim post sa foruma www.7maslina.net o iskustvu maslinara (nick: Svarim) o pozitivnom učinku folijarne gnojidbe gnojivom Oleafill na rast i razvoj masline i plodova. Članak se prenosi u cijelosti. “Poštovani maslinari, unatoč ekstremnim temperaturama i nedostatku oborina, sa stanjem u maslinicima sam prezadovoljan. Urod je ukupno gledajući solidan, a najbolji u jednom masliniku koji je… Read More »

Uspješna oplodnja maslina uz pomoć OLEAFILL-a

Neredovita rodnost maslina, posebno nekih domaćih sorata, kod nas je uvriježena kao sasvim normalna pojava, i to je samo predrasuda. Druga polovica svibnja i početak lipnja, vrijeme je pune cvatnje maslina. To je period u kojem procjenjujemo, hoće li maslina roditi, ili neće? Zato priželjkujemo suha vremena i blage povjetarce, a nikako kišu i južinu,… Read More »

Folijarna gnojidba vinove loze jednostavnim gnojivima

Folijarna gnojidba je tehnološki zahvat gnojidbe biljaka preko lista (ili još češće u kombinaciji sa primjenom zaštitinih sredstava). Na tržištu je prisutan veliki broj različitih formulacija folijarnih gnojiva; od jednokomponentnih do više kompnentnih, od anorganskih do organskih oblika. Međutim, osim gotovih formulacija, u folijarnoj gnojidbi vinove loze (ali i ostalh kultura) moguće je obaviti i… Read More »

Tensiofill – okvašivač

TENSIOFILL je posebno formulirano pomoćno sredstva za primjenu u poljoprivredi. Četiri su glavna svojstva, zbog kojih je Tensiofill postao nezaobilazno sredstvo prilikom folijarne gnojidbe i fertirigacije te prilikom primjene zaštitnih sredstava. Prvo svojstvo je svojstvo okvašivača, koji onemogućava stvaranje površinske napetosti na površini lista te se time omogućava ljepljenje gnojiva/zaštinog sredstva na površinu lista i… Read More »