Tag Archives: kalcifikacija

Agrocal Ca – vrijeme primjene

Najpovoljniji trenutak za provođenje kalcizacije je u vrijeme kad je tlo potpuno suho, obično nakon žetve. Materijal treba u potpunosti izmiješati u obradivom sloju, što je moguće dublje, kako bi bio što bliže korijenovu sustavu. Mjesec dana nakon kalcizacije potrebno je odvojeno unijeti organska i mineralna gnojiva bogata fosforom i mikroelementima. U slučaju da se… Read More »

Karbokalk

Karbokalk je proizvod Tvornice šećera iz Osijeka, koji nastaje kao nusprodukt u proizvodnji šećera, a najčešće se koristi naziv “saturacijski mulj”. Materijal je namjenjen za kalcizaciju kiselih tala. Prodaje se u rinfuzi; jedinična mjera je tona. Rok upotrebe je neograničen. KEMIJSKA ANALIZA KARBOKALKA Na temelju analitičkih pokazatelja jasno je kako KARBOKALK ne sadrži štetne tvari… Read More »

Kalcifikacija plantažnih nasada jabuke

Na portalu www.agroklub.com objavljen je članak na temu kalcifikacije plantažnih nasada jabuke, autora dipl. ing. agr. Tomislava Solde. “Tla na plantažama jabuka trebala bi imati kroz cijelu zonu prostiranja aktivnog korijenovog sustava (40 cm) pH od 6.5. Budući da nije moguće učinkovito unošenje vapna (kalcizacija) u već uspostavljenim voćnjacima, to je potrebno izvršiti u meliorativnim… Read More »

Kalcijizacija – utvrđivanje potrebne količine vapnenog materijala

Priča o kiselosti tla i kalcijizaciji ide dalje. Na redu je lekcija o utvrđivanju doze vapna. Kako se moglo pročitati u predhodnom postu, proizvođači vapnenog materijala za kalcijizaciju navode okvirne količine materijala za primjenu u odnosu na pH vrijednost tla (iako ne navode o kojoj se pH vrijednosti radi, za pretpostaviti je da je riječ o pH vrijednosti izmjerenoj u KCl-u (važnija za kisela tla) a ne u vodi).
No ukoliko želite precizniji podatak, naročito ako se koriste “netipični” materijali

Kalcijizacija – materijali

Slijedom prvog dijela, red je napisati i nešto više o materijalima za kalcijizaciju. U prvom dijelu spomenuli smo zanimljivu priču o vpanu, pijesku i tačkama, ali to je priča samo za “hobby” poljoprivrednike. Za one malo veće, stvar je ipak malo ozbiljnija pa je i pristup i izbor materijala drugačiji. Znači, samo ispitani proizvodi.

Evo što ima na hr.web-u: Fertdolomit (Petrokemija), Agrovapno (Kamen Sirač) i Kalcifert (Kaming).