Tag Archives: kalij

Kako do većeg randmana ulja u plodovima masline?
Sada je pravo vrijeme za folijarnu gnojidbu masline kalijem.

Riješenje je u kaliju (K) i ljetnoj folijarnoj gnojidbi kalijem. Prosječan randman ulja u plodovima masline je 10-12%, ali značajno ovisi o mnogo drugih čimbenika; sorti, vremenu berbe (rana/kasna) i načinu prerade plodova. Pa tako, u nekim slučajevima randman može biti vrlo nizak, čak i svega 8%, ali i vrlo visoki, preko 13-14% ulja. Pitanje… Read More »

Optimalna količina hraniva u listu salate u uzgoju u zaštićenim prostorima
Osnovne potrebe salate za makro i mikroelementima

Uzgoj salate u plastenicima je vrlo raširen u svim područjima uzgoja salate u Hrvatskoj, bez obzira na različite klimatske uvjete uzgoja. Najčešće se uzgaja u periodu jesen-zima-proljeće te u plastenicima dolazi nakon završetka uzgoja plodovitog povrća (rajčica, krastavac, paprika). Radi se o kulturi kratke vegetacije i visokog intenziteta gnojidbe.   Kako bi pravilno planirali uzgoj… Read More »

Algasil
Gnojivo sa visokom količinom silicija (Si) i ekstratkom morskih algi

ALGASIL je tekuće gnojivo sa visokom koncentracijom silicija (Si), kalija i sa ekstraktom smeđe morske alge (Ascophylum nodosum). Sinergijskim učinkom visoke koncentracije silicija (20% SiO2) i ekstrakta morske alge postiže se snažan učinak na rast i razvoj svih poljoprivrednih kultura. Gnojivo je namjenjeno za gnojidbu povrća, voćarskih kutlura, ratarskih kultura i ostalih poljoprivrednih kultura kao… Read More »

Salata – simptomi nedostataka makroelemenata
Nedostatak dušika (N), fosfora (P), kalija (K) i kalcija (Ca) kod uzgoja salate

Zelena salata je povrtna kutlura koja se u Hrvatskoj uzgaja gotovo tijekom cijele godine. Salata ima skromne potrebe za toplinom i svjetlošću, što je čini idealnom za uzgoj u staklenicima i plastenicima tijekom jeseni, zime i ranog proljeća. Kako se radi o kulturi s kratkim razdobljem vegetacije (55-65 dana) moguć je uzgoj 2-3 usjeva u jednom… Read More »

Preporuka gnojidbe: Vinova loza (srpanj, 2014)
Final K - visoka količina kalija za više šećera u grožđu

Prije fenofaze zatvaranja grozda i šare bobice preporuča se folijarna primjena gnojiva FINAL K – visokokoncentriranog kalijevog gnojiva bez nitrata, sulfata i klorida, za postizanje maksimalne količine šećera u grožđu. Gnojivo FINAL K ne sadrži nitrate (nije gnojivo na bazi kalij-nitrata) te ne potiče razvoj i rast zelene mase. Gnojivo se može mješati sa većinom… Read More »

Final K
Kalijevo gnojivo bez nitrata i sulfata; siguran učinak na akumulaciju šećera

FINAL K je posebno formulirano gnojivo sa visokim sadržajem kalija u obliku kalij-helata (K-EDTA). Gnojivo ne sadrži kloride, sulfate niti nitrate, te se stoga koristi u završnim fazama vegetacije svih poljoprivrednih kultura. Zbog visokog sadržaja kalija, potiče stvaranje i akumulaciju ugljikohidrata (šećera) te time pozitivno utječe na kvalitetu plodova, naročito kod jabuka i vinove loze. … Read More »

Utjecaj folijarne gnojidbe dušikom, kalijem i borom na vegetativnu i generativnu aktivnost masline
Sažetak doktorske disertacije.

Učinak folijarne primjene dušika, kalija i bora na vegetativnu i generativnu aktivnost masline (Olea europaea L. cv Oblica), proučavan je u nasadu masline na otoku Braču, u faktorijelnom eksperimentu s osam kombinacija iz navedena tri faktora sa po dva nivoa. Primijenjeni zahvati snažno su utjecali na brojna mjerila vegetativne i generativne aktivnosti masline, osobito na… Read More »

Turbo Seed Zn

Turbo Seed Zn je posebno formulirano mikrogranulirano gnojivo sa visokim sadržajem fosfora i kalija, uz dodatak cinka (Zn) u helatnom EDTA obliku. Gnojivo je namjenjeno za primjenu tijekom sjetve ratarskih kultura (pšenica, kukuruz, šećerna repa, suncokret) te ostalih poljoprivrednih kultura prilikom pripreme tla za sjetvu/sadnju. Na tržište dolazi u pakiranjima od 5, 25 i 1.000 kg… Read More »

Trafos K

TRAFOS K  je posebno formulirano fosforno-kalijevo gnojivo namjenjeno za folijarnu gnojidbu i primjenu u sustavima fertirigacije. Gnojivo je posebna formulirana otopine kalij-fosfita, koje se brzo usvaja i učinkovito translocira kroz cijelu biljku. Zbog fosfitnog oblika, dodatno potiče prirodnu otpornost biljke na plamenjaču/peronosporu kod poljoprivrednih kultura (vinova loza, rajčica, paprika i dr.) te na otpornost na… Read More »

Biljno hranidbeni kapacitet tala Vranskog polja

Kontrola plodnosti tla kao prvi korak u ostvarenju cilja optimalne i harmonične ishranjenosti povrćarskih kultura provedena je na cca 700 ha otvorenih površina «Vrana» d.o.o. tijekom 2004. godine, na četiri lokaliteta: Jankolovica, Jasen, Sokoluša i Tinj (550, 106, 30 i 44 ha), te na 6 ha stakleničke proizvodnje. Cilj provedenih istraživanja je bio utvrditi kemijska… Read More »

Basacote Plus – gnojidba sa produženim učinkom

Linija BASACOTE PLUS gnojiva sastavljena je od posebno formuliranih gnojiva (u obliku granula ili tableta) za gnojidbu svih poljoprivrednih kultura, sa izraženim produženim učinkom ishrane u tlu, od 3 pa sve do 12 mjeseci. Linija je sastavljena od širokog spektra različitih formulacija. Gnojiva se dobivaju iz sirovina visoke čistoće, koje osiguravaju odličan i potpun učinak… Read More »

Basfoliar – folijarna gnojiva

Linija BASFOLIAR gnojiva za folijarnu gnojidbu primjenjuju se za kulture na otvorenome (drvenaste kulture, povrće) te u zaštićenim prostorima. Linija je sastavljena od širokog spektra različitih formulacija. Gnojiva se dobivaju iz sirovina visoke čistoće, koje osiguravaju odličnu i potpunu vodotopivost, bez taloga i začepljenja dizni na prskalicama. Posebni omjeri u kombinaciji različitih elemenata omogućuju zadovoljavanje… Read More »

Novatec Classic 12-8-16

NOVATEC CLASSIC 12-8-16 – visokokvalitetno NPK gnojivo sa inhibitorom nitrifikacije i produženim djelovanjem u tlu, proizvod NET tehnologije. NOVATEC CLASSIC 12-8-16 je posebno formulirano mineralno gnojivo karaktersitične ljubičaste boje za gnojidbu različitih poljoprivrednih kultura. Posebnost linije NovaTec gnojiva je sadržaj inhibitora nitrifikacije 3,4 DMPP koji omogućava produženo djelovanje gnojiva u ishrani biljaka dušikom. 3,4 DMPP… Read More »

Orgevit – osnovno organsko gnojivo

ORGEVIT je 100% organsko kokošije gnojivo, proizvedeno u obliku peleta. ORGEVIT sadrži visoki postotak organske tvari. Postepeno otpušta hraniva tijekom rasta biljaka, čime se postiže maksimalni efekat primjene, te se posebno preporuča u osnovnoj gnojidbi (pripremi tla). ORGEVIT se u svom originalnom pakiranju, zbog visokog postotka suhe tvari, može u skladištu neograničeno čuvati. ORGEVIT je… Read More »

Basfoliar Aktiv

BASFOLIAR AKTIV je posebno formulirano tekuće organsko-mineralno gnojivo za primjenu u poljoprivredi. Gnojivo sadrži visoku količinu fosfora (27% P2O5) i kalija (K2O) te sve važne mikroelemente (mangan, željezo, bakar, cink, bor i molidben) u helatiziranom EDTA obliku. Kalij se nalazi u obliku kalij-fosfita, spoja koji se folijarno brzo i lako usvaja, a potiče prirodnu otpornost… Read More »

Makro i mikro elementi

Da bi bolje razumjeli, a samim time i proveli gnojidbu, riječ-dvije o dva vrlo česta termina; makro i mikro elementi. Osnovna razlika je u količini pojedinog biogenog elementa koji je potreban biljkama. Ukoiko se radi o većoj količini koje biljka zahtjeva tijekom svog životnog ciklusa, govorimo o makroelementima, odnosno ako biljka zahtjeva biogene elemente u… Read More »

Ortfrutcal

Posebno formulirano, granulirano mineralno gnojivo, sa izbalansiranim omjerom osnovnih NPK elemenata 9:5:18, uz dodatak kalcija, magnezija i sumpora te 5 mikroelemenata (B, Fe, Mn, Zn i Mo). Gnojivo sadrži visoki postotak kalcija (CaO=10%), koji je topiv u vodi, te ga biljka može brzo usvojiti. Posebno je pogodan za gnojidbu drvenastih kultura (voćaka); jabuke i masline,… Read More »