Tag Archives: kloroza

Osobine tla i vinogradarski položaj, preduvjet kloroze vinove loze, cv. Sauvignon bijeli (III. dio)

Materijali i metode istraživanja Istraživanje je provedeno na području Pleševičkog vinogorja. Izabrana su 4 reprezentativna vinograda – lokacija Veselnica, Šipkovica, Borička i Klemenka. U svim vinogradima se nalazi sorta Sauvignon bijeli na podlozi SO4. Uzimanje uzoraka tla provedeno je 20.7.2006 godine u vrijeme najačeg intenziteta pojave kloroze u vinogradu. Uzorci su uzimani na dvije dubine;… Read More »

Preporuka gnojidbe: Kloroza (ožujak, 2014)

Kloroza je fiziološki poremećaj nedostatka željeza (Fe) u mladim listovima (vrhovima izboja) poljoprivrednih kultura. Najčešće se javlja kod drvenastih kultura (voćke, vinova loza, maslina) prilikom uzgoja na karbonatnim (vapnenim) tlima, ali isto tako javlja se i kod uzgoja ukrasnog bilja (cvijeće i grmlje). Za spriječavanje pojave kloroze, preporuča se primjena gnojiva ULTRAFERRO, na početku vegetacije… Read More »

Ultraferro – maksimalni učinak u gnojidbi vinove loze

Istraživanje o učinku gnojiva Ultraferro na smanjenje kloroze vinove loze provedeno je u vinarskoj regiji Champagne (Francuska) od strane C.I.V.C (Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne). Slika 1. Učinak primjene gnojiva Ultraferro na intenzitet kloroze vinove loze Na slici 1. prikazan je učinak gnojiva Ultraferro na smanjenje kloroze. Prvi učinak je vidljiv već 30 dana… Read More »

Osobine tla i vinogradarski položaj, preduvjet kloroze vinove loze, cv. Sauvignon bijeli (II. dio)

Kloroza vinove loze predstavlja fiziološki poremećaj u biljci uvjetovan nedovoljnom količinom pojedinih kationa u fiziološkim procesima. Najučestaliji vidljivi simptom kod vinove loze je pojava blijedo zelene do žute boje na lišću. Ukoliko se simptomi javljaju na mlađem lišću govorimo o nedostatku mikroelemeneata; željezo, cink, molidben, bor, dok se na starijem lišću javljaju simptomi usljed nedostatka… Read More »

Osobine tla i vinogradarski položaj, preduvjet kloroze vinove loze, cv. Sauvignon bijeli (I. dio)

Uzgoj vinove loze na području Pleševičkog vinogorja stoljetna je tradicija. Jedna od zastupljenijih bijelih sorata je Sauvignon bijeli, koji na odabranim položajima Pleševičkog vinogorja postiže vrhunsku kvalitetu. Međutim, na velikom dijelu Pleševičkog vinogorja nalaze se karbonatna bezstrukturna tla, praškasto ilovaste do praškasto glinasto teksture, sa vrlo malim kapacitetom za zrak.  Zbog svega navednog česte su… Read More »

Uzroci Fe kloroze vinove loze

Cilj istraživanja bio je utvrditi distribuciju Fe kloroze vinove loze na baranjskom i erdutskom vinogorju, te analizom tla i biljne tvari utvrditi moguće uzroke pojave željezne kloroze. Terensko mjerenje intenziteta kloroze obavljeno je nedestruktivnom metodom pomoću klorofil metra na ukupno 60 lokacija. Na mjesti ma gdje su izvršena mjerenja klorofi l metrom utvrđena je nadmorska… Read More »

Ultraferro

ULTRAFERRO EDDHA je posebno formulirano mikrogranulirano željezno gnojivo na Fe-EDDHA helatnog oblika, sa izrazito visokim postotokom (70%) u orto-orto obliku. Stoga postiže izvaredne učinke na tlima široke pH vrijednosti (od 3,00-11,00). Karakterizira ga brza asimilacija od strane korijena, te ima izuzetan preventivni i kurativni učinak za sve poljoprivredne kulture. Na tržište dolazi u pakiranjima od… Read More »

Agrovit P

AGROVIT P je posebno formulirano praškasto gnojivo sa magnezijem (MgO) i mikroelementima u helatnom obliku namjenjeno za folijarnu gnojidbu velikog broja poljoprivrednih kultura. Gnojivo sadrži visoki postotak magnezija (MgO) te sve važne mikroelemente (bor, bakar, željezo, mangan, molibden i cink). Osim za folijarnu gnojidbu, AGROVIT P može se primjeniti i u sustavima fertirigacije. Isto tako,… Read More »

Željezo (Fe) – 4. dio: Helati

Raspoloživost željeza (Fe) u tlu usko je povezana sa pH reakcijom tla. Kod povećanja pH vrijednosti (alkalizacije tala različitim solima; povećana količina vapna u tlu) raspoloživost i mogućnost usvajanja Fe-iona se značajno smanjuje. S druge strane, smanjenjem pH vrijednosti tala (zakiseljavanjem, ispiranjem baza (kalcija)) raspoloživost i mogućnost usvajanja Fe-iona značajno raste. Nedostatak željeza u biljci… Read More »

Željezo (Fe) – 3. dio

Nakon što su objavljena prva dva dijela priče o željezu (Fe), slijedi dio priče o gnojidbi i gnojivima na bazi željeza. Iako se danas najviše priča o helatnim oblicima, priču ipak započinjemo sa Fe-sulfatom, prvim željeznim gnojivom. Fe-SULFAT ILI ZELENA GALICA Željezov(II) sulfat, FeSO4 x 7H2O, dobiva se u obliku svijetlozelenih monoklinih prizama iz otopine… Read More »

Željezo (Fe) – 2. dio

FIZIOLOŠKA ULOGA ŽELJEZA Da bi biljka mogla usvajati željezo, ono se mora reducirati (Chaney i sur., 1972). Redukcija željeza ovisi o pH vrijednostima i značajno je veća pri nižim pH vrijednostima (Marschner, 1995). Isti autor u svojim istraživanjima grupira biljne vrste u dvije grupe – “Fe inefficient” odnosno “Fe neučinkovite” biljke koje su jako osjetljive… Read More »

Željezo (Fe) – 1. dio

ŽELJEZO (Fe) U TLU Željezo je vrlo česti element u zemljinoj kori, koji se javlja u vrlo različitim oblicima. Prema Menegel i Kirkby (1987) u zemljinoj kori nalazi se oko 5 masenih % željeza. Najčešće su to primarni oksidi hematit (Fe2O3), ilmenit (FeTiO3) te magnetit (Fe3O4). U sedimentima se često javlja u obliku Fe-oksida i… Read More »