Tag Archives: kukuruz

19. proljetni međunarodni Bjelovarski sajam
Sajam poljoprivrede i mehanizacije

U skladu sa dugogodišnjom tradicijom sajamskih priredbi i ove godine održati će se 19. proljetni međunarodni Bjelovarski sajam, poljoprivrede i poljoprivredne mehanizacije. Tvrtka Agro Expert d.o.o. na sjamu izlaže zajedno sa tvrtkom Kokot Agro d.o.o. iz Jastrebarskog (www.kokot-agro.hr). Na sjamu će biti predstavljeni proizvodi iz ponude gnojiva tvrtke Tradecorp, sa posebnim naglaskom na tehnologiju primjene… Read More »

ATS – amonij-tiosulfat
Tekuće dušično gnojivo sa visokom količinom sumpora

  ATS je specijalno formulirano tekuće gnojivo na bazi amonij-tiosulfata, potpuno vodotopivo, te se koristi za gnojidbu svih poljoprivrednih kultura. Može se koristiti za folijarnu gnojidbu, te u sustavima fertirigacije svih poljoprivrednih kultura. Posebno se preporuča u folijarnoj gnojidbi pšenice, kukuruza, krumpira i vinove loze (bijele sorte), te za prorijeđivanje cvijetova jabuke i folijarnu gnojidbu… Read More »

Turbo Seed Zn

Turbo Seed Zn je posebno formulirano mikrogranulirano gnojivo sa visokim sadržajem fosfora i kalija, uz dodatak cinka (Zn) u helatnom EDTA obliku. Gnojivo je namjenjeno za primjenu tijekom sjetve ratarskih kultura (pšenica, kukuruz, šećerna repa, suncokret) te ostalih poljoprivrednih kultura prilikom pripreme tla za sjetvu/sadnju. Na tržište dolazi u pakiranjima od 5, 25 i 1.000 kg… Read More »

Važnost cinka u gnojidbi kukuruza (III. dio)

Dinamika cinka u poljoprivrednim tlima u Hrvatskoj Zasad ne postoje istraživnaja o gnojidbi cinkom u proizvodnji kukuruza u Hrvatskoj (Izvor: Hrvatska znanstvena bibliografija; http://bib.irb.hr). Dosadašnji radovi su uglavnom cink tretirali kao teški metal i zagađivač u agroekološkom sustavu (Bukvić 1996, Čoga 2000, Čoga i sur., 2001, Romić M. i Romić D., 2003). Na osnovi predhodno… Read More »

Važnost cinka u gnojidbi kukuruza (II. dio)

Praktični aspekti gnojidbe cinkom  u proizvodnji kukuruza Nedostatak cinka je posebno izražen problem u tzv. “kukuruznom” pojasu u SAD (Fluid Journal, 1994). Stoga je u “kukuruznom” pojasu gnojidba cinkom redovni tehnološki zahvat u proizvodnji kukuruza. Slika 1. Utjecaj gnojidbe fosforom i cinkom na prinos kukuruza (Fluid Journal, 1994) (1) Gnojidba je obavljena sa tekućim gnojivom… Read More »

Važnost cinka u gnojidbi kukuruza (I. dio)

Cink u tlu je porijeklom iz primarnih i sekundarnih minerala. Kiseli minerali (granit, gnajs) sadrže manje količine cinka, dok alkalni minerali (bazalt) sadrže znatno veće količine cinka. Prosječan sadržaj cinka u tlu iznosi 5-25 mg/kg tla. Biljke ga usvajaju kao kation Zn2+ i ZnOH+ te kao Zn-helat, dok se u biljci uvijek nalazi u kationskom… Read More »

Agrozin 9L Complex

AGROZIN 9L Complex  je posebno formulirano tekuće gnojivo sa cinkom (Zn) gdje je cink vezan na organski kompleks,  namjenjeno za folijarnu gnojidbu velikog broja poljoprivrednih kultura, posebno ratarskih kultura (pšenica, kukuruz, krumpir i dr.), vinove loze, voćarskih kultura (jabuka) te povrća.  Gnojivo sadrži visoki postotak cinka (Zn). Osim za folijarnu gnojidbu, AGROZIN 9L Complex  može… Read More »

Upotreba startnih gnojiva u gnojidbi ratarskih kultura (III. dio – iskustva)

Rezultati primjene startnih gnojiva Mikrogranulirana gnojiva Tijekom 2002.-2003. god. u Njemačkoj postavljen je  jedno-faktorijalni veliki poljski pokus na 37 ha na sorti pšenice Socrates. Postavljene su 3 gnojidbene varijante pokusa, kako slijedi: 1.uobičajena gustoća sjetve bez UMOSTART SUPER Zn gnojiva, 2. uobičajena gustoća sjetve uz dodatak 30 kg/ha UMOSTART SUPER Zn, 3. uobičajena gustoća sjetve… Read More »

Upotreba startnih gnojiva u gnojidbi ratarskih kultura (I. dio – uvod)

Na području Hrvatske postoji duga tradicija proizvodnje različitih ratarskih kultura; od kojih su svakako najvažnije pšenica i kukuruz, te potom šećerna repa, suncokret i uljana repica. Pšenica, glavna ozima kultura, sije se na prosječno 170.000 ha, dok, kukuruz, glavna jara kultura sije se na prosječno 300.000 ha (DZS, 2010). Za postizanje visokih i stabilnih prinosa,… Read More »