Tag Archives: magnezij

Magnezij u ishrani bilja (I)

Magnezij je mali dvovalentni ion, radijusa hidratacije od 0.428 mm i visokom energijom hidratacije od 1908 J/mol. Količina usvojenog magnezija jako je ograničena količinom ostalih kationa u tlu, kao što su K+, NH4+, Ca2+ i Mn2+. Isto tako ograničavajući učinak ima i H+ kod tla sa niskim pH vrijednostima. Dostupnost Mg ovisi o slijedećima faktorima:… Read More »

Coctail Jade

COCTAIL JADE je posebno formulirano praškasto gnojivo sa visokim sadržajem magnezija, uz dodatak mikroelemenata u helatnom EDTA obliku (željezo (Fe), mangan (Mn), cink (Zn)) te sa 1,5% bora (B) u vodotopivom obliku. Zahvaljujući tehnološkim prednostima helatne tehnologije, gnojivo COCTAIL JADE uspiješno se primjenjuje u folijarnoj gnojidbi, u sustavima fertirigacije, primjenom u tlo (prije sjetve/sadnje) te u hidroponskoj… Read More »

Agrovit P

AGROVIT P je posebno formulirano praškasto gnojivo sa magnezijem (MgO) i mikroelementima u helatnom obliku namjenjeno za folijarnu gnojidbu velikog broja poljoprivrednih kultura. Gnojivo sadrži visoki postotak magnezija (MgO) te sve važne mikroelemente (bor, bakar, željezo, mangan, molibden i cink). Osim za folijarnu gnojidbu, AGROVIT P može se primjeniti i u sustavima fertirigacije. Isto tako,… Read More »

Everlast 16

EVERLAST 16 je posebno formulirano višenamjensko mikrogranulirano gnojivo. Gnojivo sadrži 7% željeza (Fe) te ostale mikroelemente uz visoki postotak magnezija i sumpora. Zbog toga ima učinak zakiseljavanja tla te stoga omogućava efikasnu primjenu na karbonatnim (vapnenim) tlima. Gnojivo nije podložno ispiranju. Isto tako nema toksičnog djelovanja na korijen biljke, čak i kada se primjenjuje u… Read More »

Makro i mikro elementi

Da bi bolje razumjeli, a samim time i proveli gnojidbu, riječ-dvije o dva vrlo česta termina; makro i mikro elementi. Osnovna razlika je u količini pojedinog biogenog elementa koji je potreban biljkama. Ukoiko se radi o većoj količini koje biljka zahtjeva tijekom svog životnog ciklusa, govorimo o makroelementima, odnosno ako biljka zahtjeva biogene elemente u… Read More »

Fertirigacija – EPSO TOP (magnezij sulfat)
Primjena gnojiva EPSO TOP u fertirigaciji povrća

Osim kompleksnih vodotopivih NPK gnojiva (koja su prije spomenuta) za fertirigaciju se mogu koristiti i ostala, jednokomponentna ili jednostavnija gnojiva. Jedno od takvih gnojiva je i EPSO TOP (magnezij-sulfat). Tijekom vegetacije kultura koristi se 1-2x ovisno o potrebama biljaka i stanju magnezija u tlu. Evo nekoliko glavnih tehničkih podataka o gnojivu EPSO TOP: sadržaj magnezija… Read More »

Magnezij – simptomi nedostatka

Magnezij je vrlo važan element u gnojidbi svih poljoprivrednih biljaka. Važan je dio molekule klorofila te direktno utječe na intenzitet fotosinteze, te stvaranja suhe tvari (škorba). Simptomi nedostataka: Javlja se prvo na starijem lišću Međužilna kloroza (žučenje međužilnog prostora) Kod jačeg nedostatka pojava nekrotičnog (mrtvog) tkiva i značajno smanjenje intenziteta fotosinteze Kod kupusnjača (kelj, brokula,… Read More »