Tag Archives: maslina

Preporuka gnojidbe: Maslina/Vinova loza – ekološka proizvodnja (4/2016)
Preporuka gnojidbe masline/vinove loze nakon cvatnje

Biostimulator (DELFAN PLUS) sa 9% ukupnog dušika (N) i gnojivo COCTAIL JADE za pravilan i ujednačen razvoj plodova masline/bobice grožđa nakon cvatnje. Maslina i vinova loza završile su fenofazu cvatnje, te počinje fenofaza intenzivnog porasta plodova. Agroekološki uvjeti na početku ove fenofaze vrlo su nepovoljni (visoke temperature, nedostatak vode u tlu) te je porast polodova […]

Preporuka gnojdbe: Maslina – integrirana proizvodnja (2/2016)
Preporuka gnojidbe masline prije cvatnje.

Biostimulator (PHYLGREEN) na bazi morskih algi, bor (B) i gnojivo TITAL za cvatnju i dobru oplodnju masline. Maslina ulazi u fazu pripreme za cvatnju, kada je potreba za borom (B) vrlo izražena. Kako često u vrijeme cvatnje, dolazi do promjenjivih klimatskih uvjeta za cvatnju, preporuča se primjena posebnog biostimulatora na bazi morske alge (Ascophillum nodosu), […]

Phylgreen
100% ekstrakt morske alge Ascophyllum nodosum

PHYLGREEN, novi proizvod u gami biostimulatora, tvrtke Tradecorp Ltd., u distribuciji tvrke Agro Expert d.o.o.. 100% čisti ekstrakt morske alge Ascophyllum nodosum, dobiven postupkom hladnog prešanja, BEZ UPOTREBE agresivnih kemijskih otapala (lužina) i visoke temperature. Proizvod dobiven hladnim prešanjem alge Ascophyllum nodosum, koja raste uz zapadne obale Irske, u ekstremnim uvjetima Atlantskog oceana. Postupkom hladnog […]

Program ekološke gnojidbe masline i vinove loze
Prvo izdanje kataloga za ekološku gnojidbu masline i vinove loze

Na portalu gnojidba.info predstavljamo prvi katalog/program ekološke gnojidbe i zaštite masline i vinove loze za distribuciju gnojiva tvrtke Agro Expert d.o.o.. U program ekološke gnojidbe uvrštena su sredstva koja imaju urednu registraciju za primjenu u ekološkoj proizvodnji u Hrvatskoj: Biostimulator DELFAN PLUS Mješavina mikroelemnata sa magnezijem; COCTAIL JADE Helati za folijarnu gnojidbu; TRADECORP Zn i […]

Preporuka gnojidbe: Maslina (1/2015)
Primjena tekućeg dušičnog gnojiva za brzu obnovu lisne mase

PRIMJENA TEKUĆEG DUŠIČNOG GNOJIVA ZA BRZU OBNOVU LISNE MASE Za brzu obnovu lisne mase nakon jačeg napada paunova oka na maslinama preporuča se folijarna gnojidba tekućim dušičnim gnojivima (FOLUR) uz dodatak biostimulatora (DELFAN PLUS) i fungicida. Nakon završetka zimskog perioda često zbog napada bolesti Paunovo oko dolazi do jakog opadanja listova masline. Za obnovu lisne […]

Preporuka gnojidbe: Maslina (listopad, 2014)
Folijarna gnojidba nakon berbe za veći urod slijedeće vegetacije

FOLIJARNA GNOJIDBA MASLINE NAKON BERBE PLODOVA PRIMJENA GNOJIVA TRADECORP AZ Plus – visoka količina mikroelemenata u helatnom obliku, poptuna mješavina svih važnih mikroelemenata (bor, željezo, mangan, cink, bakar, molidben i kobalt). Nakon završetka berbe plodova počinje faza pripremen masline za zimsko mirovanje, te se posebno preporuča primjena gnojiva TRADECORP AZ Plus  koji sadrži visoku količinu […]

Folijarna gnojidba maslina
Zašto je folijarna gnojdiba maslina važna tijekom ljetnog sušnog perioda

Uzgoj maslina u jadranskom (prioblanom) području Hrvatske vrlo je značajna grana poljoprivredne proizvodnje, naročito za manja obiteljska gospodarstva (prema podacima koje navodi V. Šimonović, 2013, u Hrvatskoj se 45.000 obiteljskih domaćinstava bavi uzgojem maslina, tj. 96% proizvodnje nalazi se na obiteljskim gospodarstvima). Stoga je maslinarska proizvodnja vrlo važna i u socijalnom kontekstu, jer se zbog […]

Preporuka gnojidbe: Maslina (lipanj, 2014)
Smanjiti opadanje plodova nakon cvatnje i potaknuti rast plodova

Nakon završetka cvatnje počinje faza intenzivnog porasta ploda masline, te se posebno preporuča primjena gnojiva FOLUR koji sadrži visoku količinu brzo usvojivog dušika (N) koji je važan za početni razvoj plodova, pogotovo u uvjetima suše i nedostatka vode u tlu. Gnojivo COCTAIL JADE  je visokokoncentrirana mješavina mikroelemenata (bor, željezo, cink) i magnezija (Mg), te se […]

Program folijarne gnojidbe masline 2014
Kompletan program folijarne gnojidbe za visoki prinos masline u svim agroekološkim uvjetima

Nakon objave programa folijarne gnoijidbe jabuka, na portalu gnojidba.info objavljujemo kompletan program folijarne gnojidbe masline tvrtke Agro Expert d.o.o. (Hrvatska) i Jurana d.o.o. (Slovenija). Zbog uzgoja masline u vrlo različitim agroekološkim uvjetima (dubina tla, pH vrijednost tla, opskrbljenost hranivima i dr.), za potpuni učinak gnojidbe preporuča se dodatna folijarna gnojidba masline. 8 GNOJIVA ZA SIGURAN […]

Utjecaj folijarne gnojidbe dušikom, kalijem i borom na vegetativnu i generativnu aktivnost masline
Sažetak doktorske disertacije.

Učinak folijarne primjene dušika, kalija i bora na vegetativnu i generativnu aktivnost masline (Olea europaea L. cv Oblica), proučavan je u nasadu masline na otoku Braču, u faktorijelnom eksperimentu s osam kombinacija iz navedena tri faktora sa po dva nivoa. Primijenjeni zahvati snažno su utjecali na brojna mjerila vegetativne i generativne aktivnosti masline, osobito na […]

Moderan pristup gnojidbi maslina
Sa posebnim osvrtom na gnojidbu tijekom ljetnog sušnog perioda

Portal gnojidba.info, u stručnoj suradnji sa tvrtkom Agro Expert d.o.o. (HR) i Jurana d.o.o. (SLO), održali su stručno predavanje za članove udruge Agrorovinj na temu gnojidbe maslina. Predavanje je održano 18. lipnja 2014 godine u Rovinju, a portal gnojidba.info donosi kompletnu prezentaciju predavanja (u formatu *.pdf – možete je skinuti na svoje računalo, poslati e-mailom […]

Preporuka gnojidbe: Cvatnja vinove loze/masline (svibanj, 2014)
Folijarna gnojidba vinove loze i masline prije cvatnje

Vinova loza i maslina se nalaze u fenofazi razvoja neposredno prije cvatnje. Da bi cvatnja i oplodnja vinove loze i masline bila uspiješna preporučuje se obaviti dodatna folijarna gnojidba sa gnojivima na bazi bora (B): FOLIAREL LIQUIDO (11% B u obliku bor-etanol amina) ili FOLIAREL 21%B (21% B u obliku Na-perborata). Gnojiva FOLIAREL LIQUIDO i […]

Perporuka gnojidbe: Maslina (travanj, 2014)
Folijarna gnojidba masline nakon zimskog mirovanja

Maslina se nakon završetka zimskog mirovanja i rezidbe nalazi u fenofazi početnog porasta mladica. Za pravilan i snažan razvoj mladica i ukupne vegetativne mase prije cvatnje, preporuča se folijarna gnojdiba sa gnojivom COCTAIL JADE (Mg+mikroelementi) + biostimulator DELFAN PLUS + FOLUR (tekuće dušično gnojivo na bazi UREE bez amonijaka) Primjenom gnojiva COCTAIL JADE maslina se […]

Utjecaj modificiranog sintetskog zeolita A i mikoriznih gljiva na mineralni sastav lista masline

Maslina se većinom uzgaja u manje pogodnim agroekološkim uvjetima, karakteriziranim između ostalog slabijom dostupnošću biljnih hraniva. Zbog navedenog, cilj ovog rada bio je utvrditi utjecaj primjene mješavine modificiranih sintetskih zeolita tipa A (ZA), u kojima su originalni Na+ ioni zamijenjeni kationima Zn2+, Mn2+ i Fe2+ (Fe3+), i endomikoriznih gljiva (AMF) na mineralni sastav lista masline […]

Lithovit – gnojidba masline

PREPORUKA GNOJIDBE MASLINE GNOJIVOM LITHOVIT Gnojivo Lithovit se u gnojidbi maslina preporuča u tri tretmana: Početak vegetacije (porast listova) Prije cvatnje Početak razvoja plodova Doza primjene: Gnojivo Lithovit se primjenjuje u količini od 1,5-2,0 kg/ha ili u koncentraciji od 0,5% (500 grama Lithovit/100 lit. vode). Uspiješno se može primjenjivati sa svima prskalicama, bez opasnosti od […]

Oleafill

OLEAFILL  je posebno formulirano tekuće  gnojivo namjenjeno za folijarnu gnojidbu maslina. Gnojivo sadrži dušik (N), fosfor (P2O5) i bor (B), važan element za pravilnu cvatnju i oplodnju masline. Posebno odabarni omjer dva glavna biogena makroelementa; dušik (20% N) i fosfor (5% P2O5), uz dodatak bora čini gnojivo pogodno za folijarnu gnojidbu masline tijekog cijelog vegetacijskog ciklusa […]

Basacote Plus – gnojidba sa produženim učinkom

Linija BASACOTE PLUS gnojiva sastavljena je od posebno formuliranih gnojiva (u obliku granula ili tableta) za gnojidbu svih poljoprivrednih kultura, sa izraženim produženim učinkom ishrane u tlu, od 3 pa sve do 12 mjeseci. Linija je sastavljena od širokog spektra različitih formulacija. Gnojiva se dobivaju iz sirovina visoke čistoće, koje osiguravaju odličan i potpun učinak […]