Tag Archives: maslina

Perporuka gnojidbe: Maslina (travanj, 2014)

Maslina se nakon završetka zimskog mirovanja i rezidbe nalazi u fenofazi početnog porasta mladica. Za pravilan i snažan razvoj mladica i ukupne vegetativne mase prije cvatnje, preporuča se folijarna gnojdiba sa gnojivom COCTAIL JADE (Mg+mikroelementi) + biostimulator DELFAN PLUS + FOLUR (tekuće dušično gnojivo na bazi UREE bez amonijaka) Primjenom gnojiva COCTAIL JADE maslina se […]

Utjecaj modificiranog sintetskog zeolita A i mikoriznih gljiva na mineralni sastav lista masline

Maslina se većinom uzgaja u manje pogodnim agroekološkim uvjetima, karakteriziranim između ostalog slabijom dostupnošću biljnih hraniva. Zbog navedenog, cilj ovog rada bio je utvrditi utjecaj primjene mješavine modificiranih sintetskih zeolita tipa A (ZA), u kojima su originalni Na+ ioni zamijenjeni kationima Zn2+, Mn2+ i Fe2+ (Fe3+), i endomikoriznih gljiva (AMF) na mineralni sastav lista masline […]

Lithovit – gnojidba masline

PREPORUKA GNOJIDBE MASLINE GNOJIVOM LITHOVIT Gnojivo Lithovit se u gnojidbi maslina preporuča u tri tretmana: Početak vegetacije (porast listova) Prije cvatnje Početak razvoja plodova Doza primjene: Gnojivo Lithovit se primjenjuje u količini od 1,5-2,0 kg/ha ili u koncentraciji od 0,5% (500 grama Lithovit/100 lit. vode). Uspiješno se može primjenjivati sa svima prskalicama, bez opasnosti od […]

Oleafill

OLEAFILL  je posebno formulirano tekuće  gnojivo namjenjeno za folijarnu gnojidbu maslina. Gnojivo sadrži dušik (N), fosfor (P2O5) i bor (B), važan element za pravilnu cvatnju i oplodnju masline. Posebno odabarni omjer dva glavna biogena makroelementa; dušik (20% N) i fosfor (5% P2O5), uz dodatak bora čini gnojivo pogodno za folijarnu gnojidbu masline tijekog cijelog vegetacijskog ciklusa […]

Basacote Plus – gnojidba sa produženim učinkom

Linija BASACOTE PLUS gnojiva sastavljena je od posebno formuliranih gnojiva (u obliku granula ili tableta) za gnojidbu svih poljoprivrednih kultura, sa izraženim produženim učinkom ishrane u tlu, od 3 pa sve do 12 mjeseci. Linija je sastavljena od širokog spektra različitih formulacija. Gnojiva se dobivaju iz sirovina visoke čistoće, koje osiguravaju odličan i potpun učinak […]

Basfoliar – folijarna gnojiva

Linija BASFOLIAR gnojiva za folijarnu gnojidbu primjenjuju se za kulture na otvorenome (drvenaste kulture, povrće) te u zaštićenim prostorima. Linija je sastavljena od širokog spektra različitih formulacija. Gnojiva se dobivaju iz sirovina visoke čistoće, koje osiguravaju odličnu i potpunu vodotopivost, bez taloga i začepljenja dizni na prskalicama. Posebni omjeri u kombinaciji različitih elemenata omogućuju zadovoljavanje […]

RA.AN 13186

RA.AN 13186 je posebno formulirani biostimulator u praškastom obliku, proizveden postupkom ekstrakcije iz smeđe morske alge (Ascophyllum nodosum). Proizvod je visoke čistoće, bez sadržaja toksičnih elemenata te izuzetnog povoljnog učinka na sve metabolitičke procese u biljci. Povećava otpornost biljke na abiotske (hladnoća, visoka temperatura, suša) i biotske (paraziti, bolesti) čimbenike te povećava urod poljoprivrednih kultura […]

Gnojivo Oleafill – iskustva maslinara

Prenosim post sa foruma www.7maslina.net o iskustvu maslinara (nick: Svarim) o pozitivnom učinku folijarne gnojidbe gnojivom Oleafill na rast i razvoj masline i plodova. Članak se prenosi u cijelosti. “Poštovani maslinari, unatoč ekstremnim temperaturama i nedostatku oborina, sa stanjem u maslinicima sam prezadovoljan. Urod je ukupno gledajući solidan, a najbolji u jednom masliniku koji je […]

Sequifill HU 5.0T

SEQUFILL HU 5.0T je posebno formulirano praškasto gnojivo. Gnojivo sadrži 5% željeza (Fe) u EDDHA helatnom obliku kojega karakterizira visoka pristupačnost i u tlima sa puno vapna. SEQUIFILL HU 5.0T je obogaćeno ekstraktima huminskih kiselina (iz organske tvari) te značajno poboljšava usvajanje Fe-helata u tlu (pozitivan učinak na visoko vapnenim tlima i na tlima sa […]

Meliorativna gnojidba tla za podizanje vinograda i maslinika

24 najčešćih pitanja i odgovora o meliorativnoj gnojidbi za trajne nasade drvenastih kultura. 1. Što je meliorativna gnojidba? Meliorativna gnojidba je zahvat kojim u tlo dodajemo određenu količinu gnojiva (hranjiva) kako bi tlo, prije podizanja nasada opskrbili optimalnim količinama hranjiva za rast i razvoj vinove loze ili masline. 2. Na osnovi čega se daje proračun […]

Gnojidba trajnih nasada

(članak preuzet iz Glasnika br.1; Petrokemija d.d., Kutina; autorica mr.sc. Sanja Biškup) Trajni nasadi u koje ubrajamo voćke, maslinu i vinovu lozu višegodišnje su biljke čiji se rast i razvoj odvija na istom staništu dugi niz godina. Gnojidba voćnjaka, maslinika i vinograda obuhvaća meliorativnu gnojidbu prije sadnje, redovnu gnojidbu mladih i redovnu gnojidbu nasada u […]