Tag Archives: mikoriza

Mikoriza – kompatibilnost biljnih vrsta

Za uspiješnu primjenu mikoriznih preparata, potrebno je poznavati komatibilnost biljnih vrsta sa pojedinim tipovima mikorize. Generalno, postoje dvije vrste mikorize, i to: ENDOMIKORIZA i EKTOMIKORIZA. Endomikoriza je više zastupljena u prirodnim uvjetima, te je gotovo 95% biljnih vrsta kompatibilno sa endomikoriznim sojevima gljivica (poput Glomus sp. vrsta). Ektomikoriza je vrlo rijetkaa u prirodnim uvjetima (svega… Read More »

Mikoriza u uzgoju povrća (VI)

Teškoće u primjeni mikorize Jedna od velikih poteškoća za bržu primjenu i širenje endomikorize u praksi, je komercijalna proizvodnja inokuluma (cijepiva/gotovih preparata). Za očekivati je širenje proizvodnje komercijalnog inokuluma (gotovih preparata) odnosno, specijaliziranih cijepiva mikoriznih gljiva za pojedine biljne vrste. Najvažnija prepreka za uspostavu mikorize i njezinog pozitivnog učinka je previsoka koncentracija fosfora u tlu,… Read More »

Mikoriza u uzgoju povrća (V)

Prednosti mikorize Kod uzgoja presadnica povrća uočljive su značajne prednosti u odnosu na nemikorizirane biljke. Presadnice se brže i bolje razvijaju, što skraćuje vrijeme proizvodnje. Sade se veće i otpornije presadnice, što rezultira bržim rastom i razvojem biljke te ostvarivanjem ranijeg i većeg prinosa. Dosadašnja istraživanja su pokazala da se primjenom VAM gljivica (mikorize) može… Read More »

Mikoriza u uzgoju povrća (IV)

Primjena cjepiva Cijepiva mogu biti u obliku živog mikoriznog micelija ili u oblku suhih preparata (spora). Živi mikorizni micelij se nalazi u vodenoj otopini (u obliku gela) i ima trajnost čak nekoliko godina na temperaturi oko 00 C, a funkciju gubi ako se osuši ili pregrije. Prednost tako priprmljenog cijepiva je mogućnost gljiva da zbog živih… Read More »

Mikoriza u uzgoju povrća (III)

Inokulacija i priprema inokuluma Inokulacija predstavlja nacjepljivanje, odnosno zarazu korijena biljke domaćina u svrhu proizvodnje inokuluma sačinjenog od dijelova osušenog korijena biljke domaćina i ekspandirane gline ili vermikulita u čijim se šupljinama nalaze spore endomikoriznih gljiva. Endogene se gljive ne mogu uzgajati zasebno u čistoj kulturi, što doista predstavlja ozbiljnu prepreku njihovoj bržoj i jednostavnijoj primjeni.… Read More »

Mikoriza u uzgoju povrća (II)

Zajednica biljka-gljiva-tlo Zbog mogućnosti primanja hranjiva, mikoriza je vrlo važna za kruženje hranjiva u prirodi pa se ne bi smijela smatrati samo zajednicom biljka-gljiva, već zajednicom biljka-gljiva-tlo. Prema načinu uspostave zajedništva razlikuju se: Ektomikoriza Endomikoriza Ektoendomikoriza Ektomikorizi je svojstveno da hife micelija izvana obavijaju korijenje stvarajući tako neku vrstu “oklopa” oko korijenja biljaka. Ektomikorizi možemo… Read More »

Mikoriza u uzgoju povrća (I)

Intenzivna proizvodnja povrća, zbog želje za visokim i kvalitetnim prinosima uzgajanih kultura zahtjeva obilnu gnojidbu mineralnim gnojivima i čestu primjenu zaštitnih sredstava. U uzgoju se nastoji omogućiti biljci kvalitetno usvajanje hranjiva i vode iz tla, a upravo ga mikoriza može poboljšati. S današnjim trendom promjene takvog stanja, odnosno potražnje za “zdravim” povrćem počela se širiti… Read More »

Mikoriza – simbioza korijenja i micelija mikoriznih gljiva

Micelij je gljiva koja obavija kratko i debelo bočno korijenje biljaka te na ovaj način funkcionalno zamjenjuje korijenove dlačice. Ovom simbiozom biljci je olakšano primanje mineralnih tvari i vode iz tla. Slika 1. Razvijena mikoriza na dlačici korijena biljke Najbolje rješenje prirode za razvoj vegetacije i zdravlje biljaka Mikorizom gljive snabdijevaju biljku fosforima i drugim… Read More »

Učinkovitost endomikorize na neke povrtne kulture

Tijekom tri godine (1993 – 1995.) provedena su istraživanja o mogućem utjecaju endomikorize na rast presadnica i komponente prinosa pojedinih povrtnih kultura, što bi moglo biti vrlo značajno u smislu unapređenja gospodarstva, pogotovo u u organsko-biološkoj proizvodnji. Slika 1. Utjecaj mikorize na razvoj korijena Primjenjena su dva soja endomikorizne gljive Glomus etunicatum u količini od… Read More »