Tag Archives: nitrati

Kontrola unosa gnojiva na parcele! (nitratna direktiva)

S danom stupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju poljoprivrednicima počinje teći rok u kojem gospodarstva, posebno stočarsku proizvodnju, moraju u dvije do četiri godine organizirati u skladu s odredbama akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla. Vlada RH posebnom je odlukom tom programu pridodala popis tzv. “ranjivih područja” u cijeloj Hrvatskoj na kojima je obvezno provođenje… Read More »

Primjena gnojiva nakon ulaska u Europsku uniju

Odlukom Vlade Republike Hrvatske objavljenoj u Narodnim novinama 130/2012. od 28.11.2012. određena su ranjiva područja u Republici Hrvatskoj na kojima je potrebno provesti pojačane mjere zaštite voda od onečišćenja nitratima poljoprivrednog podrijetla. Ranjiva područja određena su sukladno kriterijima utvrđenim člankom 55. Uredbe o standardu kakvoće voda (NN 89/2010.) i na temelju provedenog monitoringa voda. Ranjiva… Read More »

Petrokemija – odgovor na potrošnju gnojiva

Kako je na portalu prenešen članak o prekomjernoj potrošnji mineralnih gnojiva u Hrvatskoj, a u kojem se spominje tvornica Petrokemija, u cilju korektnog izvještavanja prenosim i odgovor Petrokemije na navedeni članak (cijeli članak je objavljen na www.poslovni.hr):   Petrokemija: Ispod smo razine EU po potrošnji mineralnih gnojiva Kutinska Petrokemija reagirala je na članak “Prekomjerna potrošnja… Read More »

Nitratna direktiva – prekomjerna potrošnja gnojiva?

Nešto smrdi u državi Hrvatskoj… U Poslovnom denevniku, 3. rujna 2012 objavljen je članak naslova: Prekomjerna potrošnja gnojiva stajat će nas poljoprivrednih potpora (Cijeli članak) u kojem se jasno iznose činjenice o prekomjernoj potrošnji gnojiva u Hrvatskoj, po kojem od nas više troše samo Nizozemci i Belgijanci. Činjenice: Po potrošnji mineralnih gnojiva (po jedinici površine)… Read More »

Nitratna direktiva – problemi (I)

Ulaskom u EU, u srpnju slijedeće godine (2013) Hrvatska postaje obaveznik provođenja tzv. Nitratne direktive (Direktiva br. 91/676/EEZ), propisa i obaveze koja značajno ograničava upotrebu dušičnih gnojiva na poljoprivrednim površinama. U početku je ograničenje upotrebe limitirano na 210 kg/ha čistog N (bez obzira na izvor; mineralna ili organska gnojiva) dok će se nakon perioda prilagodbe… Read More »