Tag Archives: paprika

Fiziološki poremećaji u rastu i razvoju ploda rajčice i paprike (2017. god)
Problemi nedostatka kalcija i kako ih uspiješno riješavati

Nakon što je original članak “Fiziološki poremećaji u rastu i razvoju ploda rajčice” publiciran na portalu još davne 2011. godine, vrijeme je za objavu novog članka, sa novim informacijama o problemima nedostatka kalcija, vršnoj truleži plodova i kako ih uspiješno riješiti. Dodali smo informacije o utjecaju EC vrijednosti tla na pojavu vršne truleži, kako smanjiti… Read More »

Preporuka gnojidbe: Rajčica/Paprika (11/2016)
Boramin Ca - učinkovito gnojivo protiv pojave vršne truleži

Boramin Ca – tekuće gnojivo, sa visokom količinom kalcija (10,4% CaO) uz dodatak L-alfa-aminokiselina (6,5%) i bora (B) za brže usvajanje kalcija i smanjenje šteta od pojave vršne truleži. Primjenjuje se folijarno i kroz sustave fertirigacije.   Pojava vršne truleži plodva paprike i rajčice čini velike probleme u proizvodnji plodovitog povrća. Sa porastom temperature zraka,… Read More »

Preporuka gnojidbe: Biostimulator Delfan Plus (7/2016)
Delfan Plus. Visoka koncentracija aminokiselina (24%) i snažan antistres učinak

Dolaskom ljetnog perioda za većinu kultura (povrće, vinova loza, maslina, jabuka, ljeska, cvijeće, travnjaci) nastupaju stresni uvjeti koji su uvjetovani VISOKOM TEMPERATUROM ZRAKA i NEDOSTATKOM VODE U TLU. Zbog navedenih nepovoljnih agroekoloških uvjeta nastupa: ZASTOJ u rastu i razvoju plodova ODBACIVANJE plodova zbog nedostatka vode PRISILNO DOZRIJEVANJE plodova loše kvalitete PAD LIŠĆA zbog nedostatka vode… Read More »

Gnojidba plodovitog povrća (paprika – III. dio)

Osnovni pedološki uvjeti uzgoja Paprika je kultura koja najbolje uspijeva u ilovastim i ilovasto-pjeskovitim tlima. Za razliku od rajčice, paprika zahtjeva ipak mehanički lakša tla. Paprika je kultura koja zahtjeva veće količine vode tijekom uzgoja, ali ne podnosi stajanje vode u tlu. Minimalna tehnička dubina tla mora iznositi 60-80 cm, jer na plićim tlima postoji… Read More »

Gnojidba plodovitog povrća (I. dio)

Gnojidba je uz zaštitu bilja svakako jedna od najdinamičnijih radnih zahvata u uzgoju plodovitog povrća. Karakteristika plodovitog povrća je izuzetno visoka količina prinosa ploda, koje ujedno znači i da su potrebe za hranivima izrazito visoke. Za uspješnu gnojidbu plodovitog povrća potrebno je poznavati: potrebe za hranivima, optimalne količine u tlu i biljnom materijalu te dinamiku njihovog… Read More »

Program gnojidbe paprike – Compo i Memon gnojiva

Tvrta Euro-Brod d.o.o. u svom programu gnojidbe paprike preporuča upotrebu visokokvalitetnih gnojiva njemačke tvrtke Compo GmbH i organskih gnojiva nizozemske tvrtke Memon BV. Primjenom gnojiva jamči se visoki i kvalitetan urod paprike, te time proizvođač ostvaruje maksimalni prihod u uzgoju paprike.  PROGRAM GNOJIDBE PAPRIKE GNOJIVIMA COMPO I MEMON  (Zastupnik: Euro-Brod d.o.o.)   Program gnojidbe paprike… Read More »

Koncentracija Ca u plodu i listu paprike kao rezultat tretiranja biostimulatorima

Vršna trulež ploda (BER – blossom-end rot) očituje se propadanjem tkiva na distalnom dijelu ploda paprike uslijed nedostatka kalcija. Nedostatak kalcija, u uvjetima stresa, uzrokovan je nizom čimbenika kao što su visoka temperatura i transpiracija te kompeticija u usvajanju hraniva. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi učinak biostimulatora koji pomažu biljci u uvjetima stresa te… Read More »

Idron Ca

Posebno formulirano Idron Ca vodotopivo gnojiva za fertirigaciju primjenjuje se za kulture u zaštićenim prostorima i na otvorenome, koje imaju povećane potrebe za kalcijem (salata, rajčica, paprika, jagoda i dr.). Posebna karakteristika je sastav gnojiva, u kojem dominira visoka količina kalija (K2O), kalcija (CaO) i magnezija (MgO) sa manjom količinom dušika (N). Izvaredne učinke u… Read More »

Dry Stop

DRY STOP je posebno formulirano tekuće mineralno gnojivo. Gnojivo sadrži 10% dušika (N) i 5% kalija (K2O) te visoku količinu kalcija (10% CaO) i magnezija (4% MgO) uz dodatak mikroelemenata (Mo, Zn). Gnojivo je posebno učinkovito kod primjene u svim slučajevima fizološkog poremećaja opskrbe biljke kalcijem (suša, visoki prinosi, visoka temperatura zraka) . Prednosti: Posebno… Read More »