Tag Archives: UREA

Nastajanje biureta pri proizvodnji uree
Zbog čega nastaje štetan biuret u proizvodnji UREE?

Komercijalna proizvodnja uree ostvaruje se iz amonijaka i ugljičnog dioksida putem egzotermne reakcije stvaranja amonijevog karbamata koji dehidracijom prelazi u ureu. Tijekom procesa proizvodnje, osim reakcije stvaranja amonijevog karbamata i uree, odvija se i sporedna reakcija stvaranja biureta. S obzirom da se najveći dio proizvedene uree koristi u poljoprivredne svrhe, sadržaj biureta u urei je… Read More »

Defolijacija lišća voćaka primjenom UREE
Važna jesenska agrotehnička mjera za sve drvenaste kulture. Bolja razgradnja lista i manji napad bolesti.

Primjenom koncentrirane otopine UREE u jesenskom prskanju potiče se defolijacija (brže otapdanje) lišća drvenastih kultura (voćaka); prije svega jabuke, ali i ostalih vrsta voćaka (kruška, breskva, šljiva i dr.). Za uspiješnu provedbu defolijacije primjenjuje se otopina: 5-6% UREA (odnosno 5-6 kg/100 lit.vode) Primjena veće koncentracije UREE nije tehnološki opravdana, pogotovo kod jabuka. Ukoliko lišće ostaje… Read More »

Fertirigacija UREE-om – 1. dio

Nakon što je na blogu (http://gnojidba.blog.hr) predstavljena informacija o mogućnosti upotrebe UREE u sustavima fertirigacije, bilo je puno upita na e-mail o toj mogućnosti. Iako imam dio materijala izvana (IT, Španjolska), uspio sam dobiti i jedan zanimljiv materijal iz Hrvatske (malo domaćeg iskustva), a radi se o istraživanju VIP (vijeća za istraživanje u poljoprivredi) naslova… Read More »

Folijarna primjena UREE

UREA je kvalitetno dušično gnojivo, visoke topivosti u vodi koja se može upotrijebiti za folijarnu gnojidbu skoro svih kultura, potrebno je samo paziti na koncentraciju otopine, jer pri visokim koncentracijama može izazvati ožegotine na listu. Osim koncentracije, važno je poznavati i količinu biureta u UREA gnojivu. UREA koja sadrži više od 1% biureta (piše na… Read More »