Tag Archives: zelena galica

Željezo (Fe) – 3. dio

Nakon što su objavljena prva dva dijela priče o željezu (Fe), slijedi dio priče o gnojidbi i gnojivima na bazi željeza. Iako se danas najviše priča o helatnim oblicima, priču ipak započinjemo sa Fe-sulfatom, prvim željeznim gnojivom. Fe-SULFAT ILI ZELENA GALICA Željezov(II) sulfat, FeSO4 x 7H2O, dobiva se u obliku svijetlozelenih monoklinih prizama iz otopine… Read More »