Tag Archives: željezo

Folijarna gnojidba ljeske mikroelementima nakon berbe plodova
Zašto je folijarna gnojidba ljeske nakon berbe važna za visoku rodnost slijedeće sezone

Nakon završetka berbe plodova, krajem ljeta, pravo je vrijeme za JESENSKU FOLIJARNU GNOJIDBU LJESKE. Naime, ljeska je specifična voćarska kultura koja ima poseban ciklus cvatnje i oplodnje, koje počinje već krajem ljeta, kada počinje rast i razvoj muških resa. A kasnije, se nastavlja sa otvaranjem ženskih cvijetova. Uslijed nedostataka mikroelemenata nakon berbe (jer se dio… Read More »

Ultraferro
Mikrogranulirani Fe-EDDHA helat za ekološku proizvodnju

Od početka 2016. godine još jedno gnojivo iz distribucije Agro Expert ima odoborenje za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji. Gnojivo, ULTRAFERRO, mikrogranulirani Fe-EDDHA helat, za primjenu putem lta (direktno ili otapanjem u vodi), uvršteno je na listu proizvoda odobrenih u ekološkoj proizvodnji za Hrvatsku. Odobrenje je izdano od strane udruge Eko Liburnija i prihvaćeno od… Read More »

Mineralni sastav višnje Maraske na lokalitetu Vlačine – Zadar

Biljno hranidbeni kapacitet tla i mineralni sastav lišća višnje Maraske istraživan je u razdoblju 2010.-2011. godina, u nasadu višnje Maraske podignutom tijekom 2005 i 2006. godine na lokalitetu Vlačine-Zadar (Maraska d.o.o.). Najveći dio nasada podignut je na podlozi rašeljka (Prunus mahaleb), a manji dio (<2 %), na podlozi Prunus cerasus. Provedena istraživanja imala su za… Read More »

Ultraferro

ULTRAFERRO EDDHA je posebno formulirano mikrogranulirano željezno gnojivo na Fe-EDDHA helatnog oblika, sa izrazito visokim postotokom (70%) u orto-orto obliku. Stoga postiže izvaredne učinke na tlima široke pH vrijednosti (od 3,00-11,00). Karakterizira ga brza asimilacija od strane korijena, te ima izuzetan preventivni i kurativni učinak za sve poljoprivredne kulture. Na tržište dolazi u pakiranjima od… Read More »

Agrovit P

AGROVIT P je posebno formulirano praškasto gnojivo sa magnezijem (MgO) i mikroelementima u helatnom obliku namjenjeno za folijarnu gnojidbu velikog broja poljoprivrednih kultura. Gnojivo sadrži visoki postotak magnezija (MgO) te sve važne mikroelemente (bor, bakar, željezo, mangan, molibden i cink). Osim za folijarnu gnojidbu, AGROVIT P može se primjeniti i u sustavima fertirigacije. Isto tako,… Read More »

Everlast 16

EVERLAST 16 je posebno formulirano višenamjensko mikrogranulirano gnojivo. Gnojivo sadrži 7% željeza (Fe) te ostale mikroelemente uz visoki postotak magnezija i sumpora. Zbog toga ima učinak zakiseljavanja tla te stoga omogućava efikasnu primjenu na karbonatnim (vapnenim) tlima. Gnojivo nije podložno ispiranju. Isto tako nema toksičnog djelovanja na korijen biljke, čak i kada se primjenjuje u… Read More »

Sequifill HU 5.0T

SEQUFILL HU 5.0T je posebno formulirano praškasto gnojivo. Gnojivo sadrži 5% željeza (Fe) u EDDHA helatnom obliku kojega karakterizira visoka pristupačnost i u tlima sa puno vapna. SEQUIFILL HU 5.0T je obogaćeno ekstraktima huminskih kiselina (iz organske tvari) te značajno poboljšava usvajanje Fe-helata u tlu (pozitivan učinak na visoko vapnenim tlima i na tlima sa… Read More »

Željezo (Fe) – 4. dio: Helati

Raspoloživost željeza (Fe) u tlu usko je povezana sa pH reakcijom tla. Kod povećanja pH vrijednosti (alkalizacije tala različitim solima; povećana količina vapna u tlu) raspoloživost i mogućnost usvajanja Fe-iona se značajno smanjuje. S druge strane, smanjenjem pH vrijednosti tala (zakiseljavanjem, ispiranjem baza (kalcija)) raspoloživost i mogućnost usvajanja Fe-iona značajno raste. Nedostatak željeza u biljci… Read More »

Željezo (Fe) – 3. dio

Nakon što su objavljena prva dva dijela priče o željezu (Fe), slijedi dio priče o gnojidbi i gnojivima na bazi željeza. Iako se danas najviše priča o helatnim oblicima, priču ipak započinjemo sa Fe-sulfatom, prvim željeznim gnojivom. Fe-SULFAT ILI ZELENA GALICA Željezov(II) sulfat, FeSO4 x 7H2O, dobiva se u obliku svijetlozelenih monoklinih prizama iz otopine… Read More »

Željezo (Fe) – 2. dio

FIZIOLOŠKA ULOGA ŽELJEZA Da bi biljka mogla usvajati željezo, ono se mora reducirati (Chaney i sur., 1972). Redukcija željeza ovisi o pH vrijednostima i značajno je veća pri nižim pH vrijednostima (Marschner, 1995). Isti autor u svojim istraživanjima grupira biljne vrste u dvije grupe – “Fe inefficient” odnosno “Fe neučinkovite” biljke koje su jako osjetljive… Read More »

Željezo (Fe) – 1. dio

ŽELJEZO (Fe) U TLU Željezo je vrlo česti element u zemljinoj kori, koji se javlja u vrlo različitim oblicima. Prema Menegel i Kirkby (1987) u zemljinoj kori nalazi se oko 5 masenih % željeza. Najčešće su to primarni oksidi hematit (Fe2O3), ilmenit (FeTiO3) te magnetit (Fe3O4). U sedimentima se često javlja u obliku Fe-oksida i… Read More »

Biogeni elementi – mikroelementi

Nakon serije članaka na temu makroelementa (dušik, fosfor i kalij) krećemo sa pisanjem na temu mikroelemenata. Prije nego krene priča o pojedinom mikroelementu, najprije trebamo definirati što je to biogeni element? Elementi koji su neophodni za rast i razvoj biljaka su biogeni ili esencijalni te korisni elementi. Daljnja podjela dijeli esencijalne elemente na makroelemente i… Read More »

Makro i mikro elementi

Da bi bolje razumjeli, a samim time i proveli gnojidbu, riječ-dvije o dva vrlo česta termina; makro i mikro elementi. Osnovna razlika je u količini pojedinog biogenog elementa koji je potreban biljkama. Ukoiko se radi o većoj količini koje biljka zahtjeva tijekom svog životnog ciklusa, govorimo o makroelementima, odnosno ako biljka zahtjeva biogene elemente u… Read More »