Tag Archives: željezo

Ultraferro
Mikrogranulirani Fe-EDDHA helat za ekološku proizvodnju

Od početka 2016. godine još jedno gnojivo iz distribucije Agro Expert ima odoborenje za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji. Gnojivo, ULTRAFERRO, mikrogranulirani Fe-EDDHA helat, za primjenu putem lta (direktno ili otapanjem u vodi), uvršteno je na listu proizvoda odobrenih u ekološkoj proizvodnji za Hrvatsku. Odobrenje je izdano od strane udruge Eko Liburnija i prihvaćeno od… Read More »

Mineralni sastav višnje Maraske na lokalitetu Vlačine – Zadar

Biljno hranidbeni kapacitet tla i mineralni sastav lišća višnje Maraske istraživan je u razdoblju 2010.-2011. godina, u nasadu višnje Maraske podignutom tijekom 2005 i 2006. godine na lokalitetu Vlačine-Zadar (Maraska d.o.o.). Najveći dio nasada podignut je na podlozi rašeljka (Prunus mahaleb), a manji dio (<2 %), na podlozi Prunus cerasus. Provedena istraživanja imala su za… Read More »

Ultraferro

ULTRAFERRO EDDHA je posebno formulirano mikrogranulirano željezno gnojivo na Fe-EDDHA helatnog oblika, sa izrazito visokim postotokom (70%) u orto-orto obliku. Stoga postiže izvaredne učinke na tlima široke pH vrijednosti (od 3,00-11,00). Karakterizira ga brza asimilacija od strane korijena, te ima izuzetan preventivni i kurativni učinak za sve poljoprivredne kulture. Na tržište dolazi u pakiranjima od… Read More »

Agrovit P

AGROVIT P je posebno formulirano praškasto gnojivo sa magnezijem (MgO) i mikroelementima u helatnom obliku namjenjeno za folijarnu gnojidbu velikog broja poljoprivrednih kultura. Gnojivo sadrži visoki postotak magnezija (MgO) te sve važne mikroelemente (bor, bakar, željezo, mangan, molibden i cink). Osim za folijarnu gnojidbu, AGROVIT P može se primjeniti i u sustavima fertirigacije. Isto tako,… Read More »

Everlast 16

EVERLAST 16 je posebno formulirano višenamjensko mikrogranulirano gnojivo. Gnojivo sadrži 7% željeza (Fe) te ostale mikroelemente uz visoki postotak magnezija i sumpora. Zbog toga ima učinak zakiseljavanja tla te stoga omogućava efikasnu primjenu na karbonatnim (vapnenim) tlima. Gnojivo nije podložno ispiranju. Isto tako nema toksičnog djelovanja na korijen biljke, čak i kada se primjenjuje u… Read More »

Sequifill HU 5.0T

SEQUFILL HU 5.0T je posebno formulirano praškasto gnojivo. Gnojivo sadrži 5% željeza (Fe) u EDDHA helatnom obliku kojega karakterizira visoka pristupačnost i u tlima sa puno vapna. SEQUIFILL HU 5.0T je obogaćeno ekstraktima huminskih kiselina (iz organske tvari) te značajno poboljšava usvajanje Fe-helata u tlu (pozitivan učinak na visoko vapnenim tlima i na tlima sa… Read More »

Željezo (Fe) – 4. dio: Helati

Raspoloživost željeza (Fe) u tlu usko je povezana sa pH reakcijom tla. Kod povećanja pH vrijednosti (alkalizacije tala različitim solima; povećana količina vapna u tlu) raspoloživost i mogućnost usvajanja Fe-iona se značajno smanjuje. S druge strane, smanjenjem pH vrijednosti tala (zakiseljavanjem, ispiranjem baza (kalcija)) raspoloživost i mogućnost usvajanja Fe-iona značajno raste. Nedostatak željeza u biljci… Read More »

Željezo (Fe) – 3. dio

Nakon što su objavljena prva dva dijela priče o željezu (Fe), slijedi dio priče o gnojidbi i gnojivima na bazi željeza. Iako se danas najviše priča o helatnim oblicima, priču ipak započinjemo sa Fe-sulfatom, prvim željeznim gnojivom. Fe-SULFAT ILI ZELENA GALICA Željezov(II) sulfat, FeSO4 x 7H2O, dobiva se u obliku svijetlozelenih monoklinih prizama iz otopine… Read More »

Željezo (Fe) – 2. dio

FIZIOLOŠKA ULOGA ŽELJEZA Da bi biljka mogla usvajati željezo, ono se mora reducirati (Chaney i sur., 1972). Redukcija željeza ovisi o pH vrijednostima i značajno je veća pri nižim pH vrijednostima (Marschner, 1995). Isti autor u svojim istraživanjima grupira biljne vrste u dvije grupe – “Fe inefficient” odnosno “Fe neučinkovite” biljke koje su jako osjetljive… Read More »

Željezo (Fe) – 1. dio

ŽELJEZO (Fe) U TLU Željezo je vrlo česti element u zemljinoj kori, koji se javlja u vrlo različitim oblicima. Prema Menegel i Kirkby (1987) u zemljinoj kori nalazi se oko 5 masenih % željeza. Najčešće su to primarni oksidi hematit (Fe2O3), ilmenit (FeTiO3) te magnetit (Fe3O4). U sedimentima se često javlja u obliku Fe-oksida i… Read More »

Biogeni elementi – mikroelementi

Nakon serije članaka na temu makroelementa (dušik, fosfor i kalij) krećemo sa pisanjem na temu mikroelemenata. Prije nego krene priča o pojedinom mikroelementu, najprije trebamo definirati što je to biogeni element? Elementi koji su neophodni za rast i razvoj biljaka su biogeni ili esencijalni te korisni elementi. Daljnja podjela dijeli esencijalne elemente na makroelemente i… Read More »

Makro i mikro elementi

Da bi bolje razumjeli, a samim time i proveli gnojidbu, riječ-dvije o dva vrlo česta termina; makro i mikro elementi. Osnovna razlika je u količini pojedinog biogenog elementa koji je potreban biljkama. Ukoiko se radi o većoj količini koje biljka zahtjeva tijekom svog životnog ciklusa, govorimo o makroelementima, odnosno ako biljka zahtjeva biogene elemente u… Read More »